در حال بارگذاری...
 
 
 

ماشین آلات کشاورزی

ماشین آلات کشاورزی

تعداد بخش ها: 18
تعداد محصولات این بخش: 23
تعداد شرکت های این بخش: 4

زیر گروه های ماشین آلات کشاورزی


شرکت های این بخش (برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تراکتور کشاورزی ITM 399 - 4WD
قیمت: 334,863,750 ریال
حداکثر توان: 110 اسب بخار
حداکثر قدرت محور P.T.O: 95 اسب بخار
تراکتورسازی ایران
شماره ثبت: 540/324
تلفن: 0411-4245868
جزئیات فروشنده
تراکتور کشاورزی ITM 285 - 2WD
قیمت: 167,000,000 ریال
نوع موتور: 75 اسب بخار در 2000 دور در دقیقه
قدرت موتور: 63/4 در 540 دور
تراکتورسازی ایران
شماره ثبت: 540/324
تلفن: 0411-4245868
جزئیات فروشنده
تراکتور کشاورزی ITM800 - 2WD
قیمت: 198,000,000 ریال
حداکثر توان: 82 اسب بخار در 2000 دور در دقیقه
حداکثر قدرت محور P.T.O: 70 اسب بخار
تراکتورسازی ایران
شماره ثبت: 540/324
تلفن: 0411-4245868
جزئیات فروشنده
تراکتور کشاورزی 299-4WD
قیمت: 238,000,000 ریال
حداکثر توان: 82 اسب بخار در 2000 دور در دقیقه
حداکثر قدرت محور P.T.O: 75 اسب بخار
تراکتورسازی ایران
شماره ثبت: 540/324
تلفن: 0411-4245868
جزئیات فروشنده
تراکتور کشاورزی 399 - 2WD
قیمت: 295,000,000 ریال
حداکثر توان: 110 اسب بخار در 2200 دور در دقیقه
حداکثر قدرت محور P.T.O: 95 اسب بخار
تراکتورسازی ایران
شماره ثبت: 540/324
تلفن: 0411-4245868
جزئیات فروشنده
دستگاه کارنده نشا H500
قیمت: 135,000,000 ریال
الکتروموتور:
مسافت انتقال:
فناوران کاشت زاگرس
شماره ثبت: 16042
تلفن: 08338210007
جزئیات فروشنده
دروگر سه چرخ گندم چین BCS ایتالیا مدل 622
قیمت: 275,000,000 ریال
نوع موتور: Antor ترکیه
قدرت موتور: 12 اسب
سبزکوش نگین
شماره ثبت: 169180
تلفن: 021-66566767
جزئیات فروشنده
دروگر چهارچرخ گندم چین BCS ایتالیا
قیمت: 288,000,000 ریال
نوع موتور: Antor ترکیه
قدرت موتور: 12 اسب بخار
سبزکوش نگین
شماره ثبت: 169180
تلفن: 021-66566767
جزئیات فروشنده
تیلر دروگر دوچرخ BCS ایتالیا مدل 620
قیمت: 67,500,000 ریال
نوع موتور: طرح هوندا
قدرت موتور: 7 اسب
سبزکوش نگین
شماره ثبت: 169180
تلفن: 021-66566767
جزئیات فروشنده
تیلر دروگر دوچرخ BCS ایتالیا مدل720
قیمت: 62,500,000 ریال
نوع موتور: طرح هوندا
قدرت موتور: 7 اسب
سبزکوش نگین
شماره ثبت: 169180
تلفن: 021-66566767
جزئیات فروشنده
دروگر چهارچرخ علف چین BCS ایتالیا مدل622
قیمت: 197,000,000 ریال
نوع موتور: Antor ترکیه
قدرت موتور: 12اسب
سبزکوش نگین
شماره ثبت: 169180
تلفن: 021-66566767
جزئیات فروشنده
دروگر سه چرخ علف چین BCS ایتالیا مدل 622
قیمت: 170,000,000 ریال
نوع موتور: Antor ترکیه
قدرت موتور: 12 اسب
سبزکوش نگین
شماره ثبت: 169180
تلفن: 021-66566767
جزئیات فروشنده
تیلر دروگر دوچرخ BCS ایتالیا مدل728
قیمت: 56,000,000 ریال
نوع موتور: بنزینی طرح هوندا
قدرت موتور: 7اسب
سبزکوش نگین
شماره ثبت: 169180
تلفن: 021-66566767
جزئیات فروشنده
تراکتور باغی Carraro Supertigre 5800 - کمر شکن
قیمت: 799,430,000 ریال
نوع موتور: یانمار ژاپن - دیزلی انژکتوری
قدرت موتور: 48 اسب بخار
نیکو کشت سبز بنیان
شماره ثبت: 462283
تلفن: 02144264505
جزئیات فروشنده
تراکتور باغی Carraro Tigrone 5800 - محور شکن
قیمت: 799,430,000 ریال
نوع موتور: یانمار ژاپن - دیزلی انژکتوری
قدرت موتور: 48 اسب بخار
نیکو کشت سبز بنیان
شماره ثبت: 462283
تلفن: 02144264505
جزئیات فروشنده
دروگر بافه بند پشت تراکتوری BCS ایتالیا
قیمت: 149,000,000 ریال
نوع موتور: منبع قدرت دستگاه از شافت P.T.O تراکتور
قدرت موتور:
سبزکوش نگین
شماره ثبت: 169180
تلفن: 021-66566767
جزئیات فروشنده
علف زن-یونجه زن پشت تراکتوری duplex
قیمت: 89,000,000 ریال
نوع موتور:
قدرت موتور:
سبزکوش نگین
شماره ثبت: 169180
تلفن: 021-66566767
جزئیات فروشنده
دروگر دوچرخ یوروسیستم Mini 502
قیمت: 29,000,000 ریال
نوع موتور: بنزینی
قدرت موتور: 5/5 اسب
سبزکوش نگین
شماره ثبت: 169180
تلفن: 021-66566767
جزئیات فروشنده
تراکتور باغی COBRAM 60 AR
قیمت: 790,000,000 ریال
نوع موتور: KOHLER
قدرت موتور: 49hp
سبزکوش نگین
شماره ثبت: 169180
تلفن: 021-66566767
جزئیات فروشنده

محصولات فروشگاه آنلاین