در حال بارگذاری...
 
 
 

ماشین آلات کشاورزی

ماشین آلات کشاورزی

تعداد بخش ها: 18
تعداد محصولات این بخش: 13
تعداد شرکت های این بخش: 3

زیر گروه های ماشین آلات کشاورزی


شرکت های این بخش (برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 13
تراکتور کشاورزی ITM 285 - 2WD
قیمت: 167,000,000 ریال
حداکثر توان: 75 اسب بخار در 2000 دور در دقیقه
حداکثر قدرت محور P.T.O: 63/4 در 540 دور
تراکتور کشاورزی ITM 285 - 2WD
تراکتور کشاورزی ITM 399 - 4WD
قیمت: 334,863,750 ریال
حداکثر توان: 110 اسب بخار
حداکثر قدرت محور P.T.O: 95 اسب بخار
تراکتور کشاورزی ITM 399 - 4WD
تراکتور کشاورزی 4WD -285
قیمت: 230,000,000 ریال
حداکثر توان: 75 اسب بخار در 2000 دور در دقیقه
حداکثر قدرت محور P.T.O: 69/5 اسب بخار
تراکتور کشاورزی  4WD -285
تراکتور کشاورزی ITM800 - 2WD
قیمت: 198,000,000 ریال
حداکثر توان: 82 اسب بخار در 2000 دور در دقیقه
حداکثر قدرت محور P.T.O: 70 اسب بخار
تراکتور کشاورزی ITM800 - 2WD
تراکتور کشاورزی 299-4WD
قیمت: 238,000,000 ریال
حداکثر توان: 82 اسب بخار در 2000 دور در دقیقه
حداکثر قدرت محور P.T.O: 75 اسب بخار
تراکتور کشاورزی 299-4WD
تراکتور کشاورزی 399 - 2WD
قیمت: 295,000,000 ریال
حداکثر توان: 110 اسب بخار در 2200 دور در دقیقه
حداکثر قدرت محور P.T.O: 95 اسب بخار
تراکتور کشاورزی 399 - 2WD
سیستم انتقال غلات حلزونی
قیمت: 2,500,000 ریال
الکتروموتور: 3 اسب 900 دور
مسافت انتقال: 100 متر
سیستم انتقال غلات حلزونی
تعداد محصولات: 13