در حال بارگذاری...
 
 

ماشین آلات و ادوات کشاورزی و دام و طیور و پلاستیک گلخانه و علف کش و آفت کش و مخازن پلی اتیلن و چمن زن و جت هیتر و تابلو برق صنعتی و سیستم گرمایشی تابشی در بازار بزرگ کشاورزی

خرید و فروش ادوات کشاورزی، سم، کود، نشاء، بذر و دستگاه تصفیه آب، هواساز صنعتی و چمن زن و فیلتر شنی

 

اتصالات

اتصالات

تعداد بخش ها: 56
تعداد محصولات این بخش: 536
تعداد شرکت های این بخش: 14

زیر گروه های اتصالات


شرکت های بخش اتصالات(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)


لیست محصولات تمامی شرکت های بخش اتصالات

فلنچ جوشی 10 اتمسفر 110

قیمت: 30,900 ریال
سایز: 110 میلیمتر
فشار:
فروشگاه برفاب شرق
شماره ثبت: 446
تلفن: 051-37268914,09125596474
جزئیات فروشنده

فلنچ جوشی 6 اتمسفر 140

قیمت: 45,500 ریال
سایز:
فشار: 6 اتمسفر
فروشگاه برفاب شرق
شماره ثبت: 446
تلفن: 051-37268914,09125596474
جزئیات فروشنده

فلنچ جوشی 6 اتمسفر 110

قیمت: 27,000 ریال
سایز: 110 میلیمتر
فشار:
فروشگاه برفاب شرق
شماره ثبت: 446
تلفن: 051-37268914,09125596474
جزئیات فروشنده

فلنچ جوشی 10 اتمسفر 180

قیمت: 105,500 ریال
سایز: 180 میلیمتر
فشار:
فروشگاه برفاب شرق
شماره ثبت: 446
تلفن: 051-37268914,09125596474
جزئیات فروشنده

فلنچ جوشی 6 اتمسفر 200

قیمت: 89,000 ریال
سایز: 200 میلیمتر
فشار:
فروشگاه برفاب شرق
شماره ثبت: 446
تلفن: 051-37268914,09125596474
جزئیات فروشنده

فلنچ جوشی 6 اتمسفر 125

قیمت: 33,500 ریال
سایز:
فشار: 6 اتمسفر
فروشگاه برفاب شرق
شماره ثبت: 446
تلفن: 051-37268914,09125596474
جزئیات فروشنده

فلنچ جوشی 6 اتمسفر 315

قیمت: 383,000 ریال
سایز: 315 میلیمتر
فشار:
فروشگاه برفاب شرق
شماره ثبت: 446
تلفن: 051-37268914,09125596474
جزئیات فروشنده

فلنچ جوشی 10 اتمسفر 75

قیمت: 11,700 ریال
سایز: 75 میلیمتر
فشار:
فروشگاه برفاب شرق
شماره ثبت: 446
تلفن: 051-37268914,09125596474
جزئیات فروشنده

فلنچ جوشی 10 اتمسفر 90

قیمت: 25,500 ریال
سایز: 90 میلیمتر
فشار:
فروشگاه برفاب شرق
شماره ثبت: 446
تلفن: 051-37268914,09125596474
جزئیات فروشنده

فلنچ جوشی 6 اتمسفر 180

قیمت: 79,900 ریال
سایز: 180 میلیمتر
فشار:
فروشگاه برفاب شرق
شماره ثبت: 446
تلفن: 051-37268914,09125596474
جزئیات فروشنده

فلنچ جوشی 6 اتمسفر 250

قیمت: 182,000 ریال
سایز: 250 میلیمتر
فشار:
فروشگاه برفاب شرق
شماره ثبت: 446
تلفن: 051-37268914,09125596474
جزئیات فروشنده

فلنچ جوشی 10 اتمسفر 315

قیمت: 400,000 ریال
سایز: 315 میلیمتر
فشار:
فروشگاه برفاب شرق
شماره ثبت: 446
تلفن: 051-37268914,09125596474
جزئیات فروشنده

فلنچ جوشی 10 اتمسفر 250

قیمت: 223,500 ریال
سایز: 250 میلیمتر
فشار:
فروشگاه برفاب شرق
شماره ثبت: 446
تلفن: 051-37268914,09125596474
جزئیات فروشنده

فلنچ جوشی 6 اتمسفر 75

قیمت: 9,300 ریال
سایز: 75 میلیمتر
فشار:
فروشگاه برفاب شرق
شماره ثبت: 446
تلفن: 051-37268914,09125596474
جزئیات فروشنده

فلنچ جوشی 6 اتمسفر 160

قیمت: 52,000 ریال
سایز:
فشار: 6 اتمسفر
فروشگاه برفاب شرق
شماره ثبت: 446
تلفن: 051-37268914,09125596474
جزئیات فروشنده

فلنچ جوشی 10 اتمسفر 63

قیمت: 8,000 ریال
سایز: 63 میلیمتر
فشار:
فروشگاه برفاب شرق
شماره ثبت: 446
تلفن: 051-37268914,09125596474
جزئیات فروشنده

فلنچ جوشی 6 اتمسفر 90

قیمت: 18,200 ریال
سایز: 90 میلیمتر
فشار:
فروشگاه برفاب شرق
شماره ثبت: 446
تلفن: 051-37268914,09125596474
جزئیات فروشنده

فلنچ جوشی 10 اتمسفر 50

قیمت: 6,600 ریال
سایز: 50 میلیمتر
فشار:
فروشگاه برفاب شرق
شماره ثبت: 446
تلفن: 051-37268914,09125596474
جزئیات فروشنده

فلنچ جوشی 10 اتمسفر 200

قیمت: 112,200 ریال
سایز: 200 میلیمتر
فشار:
فروشگاه برفاب شرق
شماره ثبت: 446
تلفن: 051-37268914,09125596474
جزئیات فروشنده

پربیننده ترین محصولات