کود NPK30-10-10

از 2 رأی
  • قيمت: استعلام
  • شرکت سازنده: توسعه صنعتی سرافراز پارس
  • نام علمی: NPK 30-10-10
  • ترکیبات: نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم و ریز مغذی
  • میزان ماده موثر: نیتروژن 30% ،فسفر 10% ، پتاسیم 10%
  • میزان مصرف: 2-3 کیلو در هکتار
  • موارد مصرف: زراعی باغی و گلخانه ای
  • زمان مصرف: در تمامـی مراحـل رشـد و بویـژه در ابتـدای فصـل بـرای غـات، سـبزیجات و گیاهـان علوفـه ای و قبـل ار تشـکیل میـوه و پیـش از گلدهـی بـرای گیاهـان باغـی مـی باشـد. ا
  • نوع بسته بندی: کیسه
  • وزن بسته بندی: 10 کیلوگرمی
تماس با فروشنده
مشخصات فروشنده
ادامه متن
جهت ارسال نظر از این قسمت اقدام کنید
معرفی شرکت
ادامه متن

لطفا درخواست خود را به صورت کامل در کادر زیر شرح دهید؛ در صورتی که توضیحات شما کامل نباشد ، ممکن است تامین کننده به درخواست شما رسیدگی نکند.


نتیجه جمع اعداد تصویر:

توسعه صنعتی سرافراز پارس
مدیر عامل:
تماس با فروشنده