جستجو در مقالات و اخبار


رابطه جنس خاک و کمبود عناصر غذایی در PHهای مختلف
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

انواع کمبودها می‌توانند در هر شرایطی در خاک وجود داشته‌باشند و برای اطمینان خاطر باید از تجزیه خاک استفاده کرد.

اثرات میکروارگانیسم ها بر روی خاکهای زراعی
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

با وجود آنکه بعضی از میکروارگانیسم ها در گیاهان ایجاد بیماری می کنند و اکثرا این بیماریها در مزرعه توسط آب پخش می شوند ولی حیات خاک وابستگی زیادی به فعالیت میکروارگانیسم های آن دارد.

مروری اجمالی بر میکروب های بیماری زای خاک
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

برای میکربهای بیماریزای انسانی که به زندگی انگلی عادت کرده اند، خاک محیط نامساعدی است.

بررسی و آشنایی با باکتریهای موجود در خاک
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

با وجود آنکه باکتریها زیاد در خاک وجود دارند ولی بعضی از آنها اهمیت بیشتری در خاک دارند.

میکروب شناسی و آشنایی با میکربهای موجود در خاک
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

آب، هوا و جانداران و فرآورده های آنها می باشد. در مواد خاک تغییرات شیمیایی و فیزیکی متعددی رخ می دهد.

تجزیه سموم ، حشره کشها و سایر مواد شیمیائی ساختگی در خاکهای زراعی
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

میکروبهای خاک نقش مهمی در تجزیه موادی که در خاک وارد می شوند به عهده دارند. مواد آلی طبیعی نظیر برگهای درختان، بقایای جانوران به راحتی تجزیه می شوند.

سلامت خاک و تاثیر آن بر عملکرد گیاهان زراعی
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

خاک پایه و اساس کشاورزی است. اکوسیستم دارای خاک غنی عملکرد گیاهان زراعی و دام را افزایش می دهد.

استفاده از بلوک گچی جهت اندازه گیری رطوبت خاک
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

یکی از روشهای ساده برای اندازه گیری رطوبت خاک استفاده از قالب یا بلوکهای گچی است که به نام بلوکهای مقاومت نیز معروفند .

روشهای مختلف مبارزه و پیشگیری از فرسایش خاکهای کشاورزی
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

تراس بندی عبارت است از خاکبرداری و خاکریزی بر روی سطح شیب دار به نحوی که پس از اجرا، سطح شیب دار به صورت تراس در آمده باشد.

هدایت الکتریکی خاکهای کشاورزی
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

غلظت املاح موجود در آب ابیاری بر اساس سنجش هدایت الکتریکی و با تعیین میزان نمک های کل صورت می گیرد.

عناصر سنگین موجود در خاکهای کشاورزی
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

فلزات سنگین پایدار و غیر قابل تجزیه­ می­باشند. اگرچه بسیاری از آن­ها در مقدار کم برای چرخه­های بیولوژیکی لازم هستند، اما اکثراً در غلظت بالا، سمی می­باشند

راههای مناسب جهت ترمیم خاک کشاورزی
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

معمولاً برای جلوگیری از انتشار آلودگی خاک بر روی خاک پلاستیک بزرگی میکشند تا آب باران به درون آن نفوذ نکند و آلودگی به سایر مناطق راه پیدا نکند.

همه جیز رد مورد خاک دیاتومه
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

خاک دیاتومه (Diatomaceous earth) از بقایای فسیلی جلبک‏های تک سلولی تحت عنوان دیاتوم بوجود آمده ‏است.

استفاده از ترکیبات معدنی (غیرآلی) در خاکهای کشاورزی
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

گوگرد اولین قارچ کش موثر بوده که استفاده از ان به قرنها پیش بر میگردد. این ماده به عنوان یک قارچ کش محافظتی است که روی جوانه زنی کنیدیوم اثر بازدارندگی دارد.

بررسی منابع مختلف تامین پتاسیم در خاکهای کشاورزی
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

پتاسیم فراوانترین عنصر غـذایی موجـود در عمـق 15 سـانتی متـری بخـش سطحی خـاک مـیباشـد کـه عـلاوه بـر وظـایف فیزیولوژیکی بسیار مهمی که در گیاه به عهده دارد

بررسی فرایند هوموسی شدن در خاک
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

از تجزیه لاشبرگ­ها هوموس تشکیل می­گردد. تغییر شکل مواد آلی اولیه به هوموس را Humification گویند.

تجمع مواد آلی در سطوح مختلف خاک
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

مواد آلی خاک شامل، نسوج گیاهی، محصولات حاصل از تجزیه آن­ها و محصولات سنتز شده توسط جانوران خاک است.

روش های کاربرد سموم در خاک
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

کاربرد مواد شیمیایی مختلف ، از جمله سموم یا آفتکش ها  در خاک مزایای زیادی دارد 

بررسی منابع مختلف تامین فسفر در خاکهای کشاورزی
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

فسفر بعد از ازت به عنوان عنصر غذائی حیاتی برای گیاهان و میکروارگانیسمها محسوب میشود.

طرز نمونه برداری خاک از مزرعه برای تجزیه آزمایشگاهی
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

در مواقعی که زمین خیلی مرطوب است باید از نمونه گیری اجتناب نمود.