جستجو در مقالات و اخبار


اهمیت بیوفیلتر در صنعت آبزی پروری
۱۳۹۵/۰۶/۰۶

ماهیان سرد آبی در حرارت بین 7 تا 17 درجه سانتی گراد رشد می کنند و در مقابل تغییرات درجه حرارت ،کمبود اکسیژن وسایر عوامل ‏شیمیایی مقاومت چندانی ندارند.

بررسی چگونگی تنفس ماهی در آب‏
۱۳۹۵/۰۶/۰۶

در انسان فقط یک الی دو درصد از اکسیژن دریافتی در ماهیچه ها برای کار شش ها مصرف می شود اما در ‏ماهیان این مقدار بسیار بیشتر می باشد از طرفی سرعت انتشار اکسیژن در آب ۳۰۰ هزار برابر آهسته تر از هوا ‏می باشد.‏

مروری بر اکولوژی ماهی کیلکای آنچوی
۱۳۹۵/۰۶/۰۶

ماهیان کیلکا از گونه های باارزش و واجد اهمیت شیلاتی در دریای خزر است و قسمت بزرگی از چرخه غذایی دریای خزر را در بر می گیرند

بافت شناسی اعما و احشا تاسماهی ایرانی
۱۳۹۵/۰۶/۰۶

تخمدان تاسماهی ایرانی دارای الگوی ریختی مشابهی با سایر تاسماهیان بوده و بخش اعظم آن را بافت استروما تشکیل می دهد.

سیستم MCS برای مدیریت ماهیگیری
۱۳۹۵/۰۶/۰۶

در طی سالهای گذشته بخش ماهیگیری در دنیا با چالشهای جدی در ارتباط با اعمال مدیریتهای ماهیگیری روبرو بوده است

علامت گذاری میگو با Visible Implant Elastomer tag
۱۳۹۵/۰۶/۰۶

نشانه گذاری یکی از روش های است که بر روی انواع گونه های آبزی به شیوه های مختلف و با اهداف خاص در دنیا متداول بوده که این کار به Tagging معروف است .

مطالعه لارو ماهیان (ایکتیو پلانکتون)
۱۳۹۵/۰۶/۰۶

فشار بیش از حد بر ذخایر آبزیان و روند رو به افزایش تلاش صیادی علاوه بر کاهش ذخایر ، منجر به از بین رفتن و تخریب اکوسیستمهای طبیعی و نوزادگاههای آبزیان که اولین منبع تولید ذخایر می باشند ، می گردد.

غذادهی ماهیان پرورشی در قفس
۱۳۹۵/۰۶/۰۶

زمانی که ماهیان در درون فقس رها سازی می شوند نیاز به رژیم غذایی کامل و مقوی دارند. در بسیاری از موارد ماهیان قفس غذای طبیعی و کافی را بدست نمی آورند.

سردسازی و هندلینگ ماهی در سیستم RSW
۱۳۹۵/۰۶/۰۶

فرایند فساد در ماهی بلافاصله پس از مرگ آغاز می شود. عوامل موثر در فساد ماهی شامل تجزیه پروتئین، اکسید شدن و تند شدن چربیها و فعالیت میکرو ارگانیسمها است .

جایگاه و اهمیت رودخانه ها در حیات آبزیان
۱۳۹۵/۰۶/۰۶

رودخانه ها دارای آبزیان می باشند که ازنظراقتصادی اهمیت جهانی دارند و جرء ذخایر موروثی کشور به شمار می آین

عفونت‌های استر پتوکوکال در ماهی ها
۱۳۹۵/۰۶/۰۶

استرپتوکوکوس عبارت از بک جنس بزرگ باکتری ها که شامل تعدادی گونه است و باعث بیماری های عفونی شدید در میزبانهای مختلف می گردد .

رفتارهای متداول گله بندی در آبزیان
۱۳۹۵/۰۶/۰۶

یکی از جالبترین حس ها در ماهیان این است که گروهی از آنها به صورت هماهنگ با هم شنا می کنند در یک آن جهت حرکت را عوض می کنند بدون اینکه با هم تصادفی داشته باشند.

فیزیولوژی رفتارهای تولیدمثلی در ماهی
۱۳۹۵/۰۶/۰۶

ماهیان دارای الگو های رفتار تولیدمثلی جالبی هستند که با اکولوژی آنها ارتباط متقابلی دارد.در واقع آزاد کردن گامتها توسط ماهی ها نیازبه همزمانی رفتاریابلوغ گامتهاهم دریک جنس وهم دربین جنس ها دارد.

عوامل تعیین کننده مصرف آهک در پرورش آبزیان
۱۳۹۵/۰۶/۰۶

از مهمترین پارامترهای شیمیایی آب در تنظیم میزان آهک پاشی در استخرها ، قلیائیت آب می باشد که اغلب پرورش دهندگان ماهی آن را با سختی آب یکسان می دانند .

تأثیر فاضلاب و پس آب صنعتی بر آبزیان
۱۳۹۵/۰۶/۰۶

ترکیبات سیانور در محیطهای آبی سّمی هستند . ولی وقتی درمجاور کادمیم و روی ، قرار میگیرند . سمّی شدن آنها صدها بار تشدید وکشنده تر می شوند.

فن نشانه گذاری در میگوی رهاسازی شده
۱۳۹۵/۰۶/۰۶

از آنحایی که میگو از آبزیان سخت پوست بوده و برای رشد نیاز به پوست اندازی مستمر دارد استفاده از نشانه هایی که به بدن جانوران الصاق میشود کاربرد نداشته ودر صورت استفاده همراه با پوست اندازی از بدن جانور جدا میشود .

کاربرد انواع آهک در صنعت آبزی پروری و شیلات
۱۳۹۵/۰۶/۰۶

به طور کلی مواد آهکی شامل موادی هستند که حاوی کلسیم بوده و یا کلسیم و منیزیم در آنها با یک آنیون رادیکال همراه است

حفظ کیفیت میگوی پرورشی پس از برداشت
۱۳۹۵/۰۶/۰۶

محدودیت صید از ذخایر دریایی از یک طرف و ازدیاد و افزایش جمعیت از طرف دیگر تقاضا برای پروتئین دریایی بویژه میگو را افزایش داده است .

کاربردهای نمک در مزارع پرورش قزل آلا
۱۳۹۵/۰۶/۰۶

ثابت شده که استفاده از یک پوند نمک برای هر گالن آب در دقیقه، در استخرهای دراز بتنی یا خاکی در کنترل اکثر انگلها مؤثر است.

مراحل آماده سازی استخر قبل از ماهی دار کردن
۱۳۹۵/۰۶/۰۶

رعایت صحیح اصول آماده سازی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی یکی از عوامل عمده در افزایش تولید می باشد .