جزئیات تامین کننده : پیشگامان صنعت کشاورزی باغبان (سهامی خاص)

پیشگامان صنعت کشاورزی باغبان


  شرکت پیشگامان صنعت کشاورزی باغبان با برند باغوان و با کسب، بومی سازی و توسعه دانش فنی و مبتنی بر شناخت دقیق از نیازهای این صنعت در زمینه ی طراحی و تولید سامانه های ضدسرمازدگی جهت حفظ باغات و درختان میوه در صدد کمک به صنعت کشاورزی ایران و باغداران و کشاورزان عزیز میهن و جلوگیری از خسارات و زیان های سنگین سرمازدگی درختان، تلاش و فعالیت میکند.