جزئیات تامین کننده : بازار بزرگ کشاورزی
  • نام تجاری:
  • مدیر عامل:
  • زمینه فعالیت: کشاورزی
  • نوع فعالیت: تولید کننده
  • شماره ثبت:
  • سال تاسیس:
  • آدرس وب سایت:
  • تلفن تماس: 05138661655
  • نمابر:
  • تعداد محصولات ثبت شده : 8

.


.

 

محصولات این تأمین کننده