جزئیات تامین کننده : بازار بزرگ کشاورزی ایران
  • نام تجاری:
  • مدیر عامل:
  • زمینه فعالیت: دام ، طیور و آبزیان
  • نوع فعالیت: تأمین کننده
  • شماره ثبت:
  • سال تاسیس:
  • آدرس وب سایت:
  • تلفن تماس: 09022410900
  • نمابر:
  • تعداد محصولات ثبت شده : 12

.