جزئیات تامین کننده : کودهای بهینه رویش بهاره
  • نام تجاری: kbrb
  • مدیر عامل: مهدی خسرو پناه
  • زمینه فعالیت: کشاورزی
  • نوع فعالیت: تولید کننده
  • شماره ثبت: 450223
  • سال تاسیس: 1392
  • آدرس وب سایت:
  • تلفن تماس: 02633217583
  • نمابر: 33217547-026
  • تعداد محصولات ثبت شده : 43

بهینه رویش بهاره


صنایع کود بهینه رویش بهاره تولید کننده کودھای مایع در سطح بسیار وسیع و تخصصی است که این افتخار را دارد جھت رفع نیازھای کشاورزی و رفع نیاز واردات نسبت به ساخت محصولاتی کاملا جدید مبادرت ورزد که درحد زیادی توان رقابت با شرکتھای خارجی را داشته باشد.

محصولات این تأمین کننده
گواهینامه ها و تقدیرنامه ها