جزئیات تامین کننده : بازرگانی و فروشگاه سیب سبز
  • نام تجاری:
  • مدیر عامل: بهروز جوادی فتح
  • زمینه فعالیت: کشاورزی
  • نوع فعالیت: تأمین کننده
  • شماره ثبت: 0338939398
  • سال تاسیس: 1389
  • آدرس وب سایت: www.tiler.ir
  • تلفن تماس: 02144336129
  • نمابر:
  • تعداد محصولات ثبت شده : 64

کشاورزی سیب سبز


فروش کلیه نهاده ها، بذر، کود، سم، بستر کشت،  ادوات و ماشین آلات کشاورزی
محصولات این تأمین کننده