جزئیات تامین کننده : اطلس تجهیز پردیس (سهامی خاص)

معرفی شرکت


شرکت تولیدی بازرگانی اطلس تجهیز پردیس در سال 1389 تاسیس گردید در طول این مدت در زمینه تولید سازه و تجهیزات گلخانه ای و همچنین تامین مواد اولیه و تجهیزات شرکت های سازنده گلخانه در زمینه واردات فعالیت داشته است

به طور متوسط بالغ بر 20-15 هکتار پروژه گلخانه ای را از صفر تا صد انجام می دهد که اکثر این پروژه ها در استان خوزستان،مرکزی و تهران میباشد.