جزئیات تامین کننده : خدمات کشاورزی آرین
  • نام تجاری: arian
  • مدیر عامل: سعید یاوری
  • زمینه فعالیت: کشاورزی
  • نوع فعالیت: فروشنده
  • شماره ثبت: 0448347806
  • سال تاسیس: 1395
  • آدرس وب سایت:
  • تلفن تماس: 03538231034-03538334480
  • نمابر: 03538227782
  • تعداد محصولات ثبت شده : 22

معرفی شرکتتوزیع و پخش سم وکود وبذر همرا با بازدید گلخانه ای و مشاوره 

نماینده شرکت های مثل دلتاپارس نهاده و شرکت کشت وصنعت ،گل گوگرد میثاق و بایر پارسیان و رایحه دشت سبز ایرانیان و ساعی گل تهران و بهرویش و مشکفام فارس و گیتا شیمی سهند