جزئیات تامین کننده : بازار کشاورزی
  • نام تجاری:
  • مدیر عامل:
  • زمینه فعالیت: دام ، طیور و آبزیان
  • نوع فعالیت: تولید کننده
  • شماره ثبت:
  • سال تاسیس:
  • آدرس وب سایت: info@bbk-iran.com
  • تلفن تماس: 05138661655
  • نمابر:
  • تعداد محصولات ثبت شده : 27

معرفی شرکت


.

محصولات این تأمین کننده
گواهینامه ها و تقدیرنامه ها