جزئیات تامین کننده : شرکت صنعت مزرعه کشاورز نسل آفتاب
  • نام تجاری: نسل آفتاب
  • مدیر عامل: آقای جعفری
  • زمینه فعالیت: کشاورزی
  • نوع فعالیت: تولید کننده
  • شماره ثبت: 18121
  • سال تاسیس: 1398
  • آدرس وب سایت: http://afzarbama.com
  • تلفن تماس: 04432255751
  • نمابر:
  • تعداد محصولات ثبت شده : 106

شرکت نسل آقتاب


یک شرکت تولیدی و خدماتی در زمینه کلییه محصولات زراعی،کشاورزی،آبزیان ، تولید و ارائه کلیه خدمات طیور،سموم و آفت کش های کشاورزی ،هم صادارت و هم واردات محصولات مورد نیاز 
محصولات این تأمین کننده