مهر اتصال صفاهان (سهامی خاص)
مدیر عامل: مهرداد قضاوی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: مهر اتصال صفاهان
مدیر عامل: مهرداد قضاوی
شماره ثبت: 18984
سال تاسیس: 1381
تلفن تماس: 03136640669-03136640671-03136624875
نمابر: داخلی3

اطلاعات بیشتر...