فلاوردشت سپاهان
مدیر عامل: علي اكبر قاسمي فلاورجاني
(ایمیل www ندارد!)