پترو آراد تیلار
مدیر عامل: کیوان مرادی نژاد
(ایمیل www ندارد!)