کودهای بهینه رویش بهاره
مدیر عامل: مهدی خسرو پناه
(ایمیل www ندارد!)
عبارت فوق را در این کادر وارد نمایید

مشخصات فروشنده

نام: کودهای بهینه رویش بهاره
مدیر عامل: مهدی خسرو پناه
شماره ثبت: 450223
سال تاسیس: 1392
تلفن تماس: 02633217583
نمابر: 33217547-026

اطلاعات بیشتر...