ارس اسیا سازه (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: ناصر روشنفکر
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: ارس اسیا سازه
مدیر عامل: ناصر روشنفکر
شماره ثبت: 13267
سال تاسیس: 1393
تلفن تماس: 02188427250
نمابر: 021-86028394

اطلاعات بیشتر...