شیمی آمایش پارس
مدیر عامل: احسان خزائی
(ایمیل www ندارد!)
عبارت فوق را در این کادر وارد نمایید