ویستا صنعت زیست کیا (دانش بنیان)
مدیر عامل: زهرا ابوشهاب
(ایمیل www ندارد!)
عبارت فوق را در این کادر وارد نمایید