نیک آب تصفیه پاسارگاد
مدیر عامل: علی دارابی
(ایمیل www ندارد!)