پردیس ماشین هگمتانه
مدیر عامل: محمد رضا صابریون
(ایمیل www ندارد!)