گروه صنعتی اعتماد
مدیر عامل: مرتضی قدیانی
(ایمیل www ندارد!)
عبارت فوق را در این کادر وارد نمایید