فناور نانو پژوهش مرکزی
مدیر عامل: اکرم حدادی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: فناور نانو پژوهش مرکزی
مدیر عامل: اکرم حدادی
شماره ثبت: 1279
سال تاسیس: 1389
تلفن تماس: 08646331892
نمابر: 08646333139

اطلاعات بیشتر...