ماشین سازی توان صنعت
مدیر عامل: علی اکبر نیازمند مقدم
(ایمیل www ندارد!)