صنایع تولیدی طیوران ابزار
مدیر عامل: ماطاووس ماطوسیان
(ایمیل www ندارد!)
عبارت فوق را در این کادر وارد نمایید

مشخصات فروشنده

نام: صنایع تولیدی طیوران ابزار
مدیر عامل: ماطاووس ماطوسیان
شماره ثبت: 1622
سال تاسیس: 1374
تلفن تماس: 02154008
نمابر:

اطلاعات بیشتر...