پرشین لوله
مدیر عامل: ناصر زارعان
(ایمیل www ندارد!)