آریانام نهاده
مدیر عامل: یاسر کیانفر
(ایمیل www ندارد!)