گلپاش صنعت تهران
مدیر عامل: محمد کارگران
(ایمیل www ندارد!)
عبارت فوق را در این کادر وارد نمایید