آذران بوجار ایرانیان
مدیر عامل: فیروز برگی
(ایمیل www ندارد!)