گلپاش صنعت تهران
مدیر عامل: محمد کارگران
(ایمیل www ندارد!)