اسفنجرد یزد
مدیر عامل: دکتر حمید رضا کریم نژاد
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: اسفنجرد یزد
مدیر عامل: دکتر حمید رضا کریم نژاد
شماره ثبت: 1182
سال تاسیس: 1396
تلفن تماس: 035-38413868
نمابر: 400

اطلاعات بیشتر...