پترو تجارت کیمیا
مدیر عامل: الهه کریمی
(ایمیل www ندارد!)