ماشین سازی کاوش کشاورز رفسنجان
مدیر عامل: مهدی نژادی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: ماشین سازی کاوش کشاورز رفسنجان
مدیر عامل: مهدی نژادی
شماره ثبت:
سال تاسیس: 1350
تلفن تماس: 03434321830 -03434333700
نمابر:

اطلاعات بیشتر...