ماشین سازی کاوش کشاورز رفسنجان
مدیر عامل: مهدی نژادی
(ایمیل www ندارد!)