احسان پلیمر (شخص حقیقی)
مدیر عامل: بردیا زارع
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: احسان پلیمر
مدیر عامل: بردیا زارع
شماره ثبت: 00
سال تاسیس: 1390
تلفن تماس: 03135217662
نمابر:

اطلاعات بیشتر...