مهندسی کشاورزی خزانه ای صحرا
مدیر عامل: حامد خزانه ای
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: مهندسی کشاورزی خزانه ای صحرا
مدیر عامل: حامد خزانه ای
شماره ثبت: 15940205120098
سال تاسیس: 1382
تلفن تماس: 02833553006
نمابر: 02833565582

اطلاعات بیشتر...