گهرزای یزد
مدیر عامل: علی زمانی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: گهرزای یزد
مدیر عامل: علی زمانی
شماره ثبت: 2870
سال تاسیس: 1374
تلفن تماس: 03537272095-03537272096-03537274228
نمابر: 03537274054

اطلاعات بیشتر...