سپیده کویر کاشان
مدیر عامل: محمود محمد زاده
(ایمیل www ندارد!)