تجهیزات مرغداری امیر (شخص حقیقی)
مدیر عامل: امیر فروزنده
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: تجهیزات مرغداری امیر
مدیر عامل: امیر فروزنده
شماره ثبت: 94/211/327
سال تاسیس: 1394
تلفن تماس: 02536623323
نمابر:

اطلاعات بیشتر...