هلدینگ آرتا
مدیر عامل: امین مسعودی
(ایمیل www ندارد!)