هلدینگ آرتا (سهامی خاص)
مدیر عامل: امین مسعودی
(ایمیل www ندارد!)