ایران رفسنجان
مدیر عامل: فاطمه پاکدین
(ایمیل www ندارد!)