طوس فدک
مدیر عامل: جعفر معصومین
(ایمیل www ندارد!)