آیدیا پلاس
مدیر عامل: حمیدرضا صباغی
(ایمیل www ندارد!)