خدمات کشاورزی نوین کشت
مدیر عامل: سیدمصطفی موسوی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: خدمات کشاورزی نوین کشت
مدیر عامل: سیدمصطفی موسوی
شماره ثبت: 0438629055
سال تاسیس: 1390
تلفن تماس: 05134633511
نمابر:

اطلاعات بیشتر...