فن آب صنعت گلپا
مدیر عامل: یاسر عبیری
(ایمیل www ندارد!)