فن آب صنعت گلپا (سهامی خاص)
مدیر عامل: یاسر عبیری
(ایمیل www ندارد!)