کیا بذر
مدیر عامل: مجید سلیمانی کیا
(ایمیل www ندارد!)